El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
     
     

Ca un fulger în mijlocul furtunii, între tunetul secolelor, istorie şi ideologii, apare în plin secol XX figura extraordinară, ieşită din comun, a unui personaj unic, cunoscător al celui mai profund ERMETISM PRACTIC şi al insondabilelor doctrine metafizice orientale şi occidentale.

Dacă este sigur că, în termeni alchimişti, toate fiinţele umane şi toate rasele nu suntem decât evoluţia materiei prime cosmice, care se reciclează continuu în oul NATURII, căutând în mod sârguincios în infinitele sale reveniri si distilări roade noi şi sublime, traduse în OAMENI SOLARI sau PIETRE FILOZOFICE VII, este de asemenea sigur că SAMAEL AUN WEOR este pentru această generaţie şi pentru viitoarele generaţii milenare un minunat exponent al acestor misterioase forţe electrice, spermatice şi ignice, care la intervale foarte mari apar precum mitici Prometei din sânul SACRULUI SPAŢIU ABSTRACT ABSOLUT, pentru a aduce, precum Olimpicul HERMES, mesaje noi şi incontestabile conţinând cele mai exaltate secrete ale Cosmosului şi ale locuinţelor enigmatice ale fiilor focului.

Da, Samael Aun Weor (VERB DIVIN conform tradiţiei kabalistice fonetice si JUSTIŢIA LUI DUMNEZEU conform ortodoxiei textelor ebraice), s-a reîntors pentru a străbate din nou valurile existenţei, sferele Aeonilor, rondurile de cristalizare a

materiei, pentru a se întrupa cu ajutorul pântecului cosmic într-un vehicul uman, cu destinul legat de această stranie planetă unde oamenii au uitat de existenţa lui Dumnezeu şi s-au delimitat cu rea voinţă de principiile ce guvernează legile care au dat naştere Universului şi tuturor lucrurilor existente în el, cu degenerarea specifică ce aduce după sine ignoranţa şi stigmatul fatal al vidului animic şi fizic.

Cine este acest om care a străbătut ţări întregi precum un pelerin ori sihastru auster, ducând în buzunarele sale nimic mai mult decât reţete alchimice şi simboluri, care mai târziu se vor transforma în tratate de sexologie transcendentală, de medicină naturală, de psihologie orientală, de antropologie sau sociologie, niciodată revelate până atunci şi care ar putea fi aplicate doar de către umanităţi viitoare, din cauza degenerării societăţii actuale, obişnuită numai să închine un cult banului?

Cine sau ce este ceea ce s-a ascuns şi se ascunde în spatele frunţii încruntate care scrutează materia, antimateria, sorii, lumile, galaxiile şi scoate la iveală, precum un legendar Leonardo da Vinci, nenumărate secrete ignorate până acum de “pedanţii” fizicii, chimiei, geometriei, logicii şi statisticii de astăzi?

Ce straniu „har” sau „putere” are această figură umană care este capabilă (după ce s-a dezîncarnat în 1977) să se arate în continuare discipolilor săi utilizând culoare hiperdimensionale sau „universuri paralele” întrezărite numai de un Einstein sau Hinton, pentru a continua să ducă mesajul său nu doar pe cele cinci continente, ci mai mult, deşi sună fantastic, până la stele sau sfere de acţiune ale Spiritelor îmbrăcate cu învelişurile lor animice de aur?

Care este energia ce a mişcat mâna şi condeiul acestui prea Venerabil MAESTRU AL ORDINULUI SFÂNTULUI IOAN, conducându-l la scrierea unei doctrine deosebit de complete şi cu desăvârşire practice, dezvoltată în mai mult de şaizeci de opere interconectate, constituind un carusel de octave rafinate care cresc de la mici broşuri până la volume de 500 de pagini şi în care fiecare cuvânt şi fiecare literă are un loc şi un sens matematic stabilit şi extraordinar de logic?

Cum se poate defini un personaj care în timp ce mergea pe străzile pline de oameni adormiţi, zgomote şi maşini emiţătoare de fum şi gaze asfixiante, îşi menţinea fără îndoială inima, mintea, Spiritul şi simţul moral conectate cu straturi superioare speciale care îi dădeau capacitatea de a prezice în timp ce mânca o îngheţată tot felul de întâmplări lumeşti şi, ca şi cum aceasta nu ar fi fost mare lucru, îşi oferea luxul de a conversa cu câinii şi păsările, înţelegând în mod perfect toate preocupările şi neliniştile acestor creaturi din regnul frate?

Cum se poate cataloga o FIINŢĂ care transforma în soluţii imediate şi neaşteptate cele mai complicate conflicte pe care din nefericire noi, locuitorii acestui furnicar uman, ne-am obişnuit să le creăm?

Ce ar spune amabilul cititor despre un om care cunoştea ziua şi ora precisă în care va muri oricine şi care de asemenea putea să afle în câteva de secunde ce s-a întâmplat în Mongolia, la Polul Sud sau în oricare loc îndepărtat al acestui colos care se învârte neîncetat în jurul Soarelui?

Cum să etichetezi o enigmă vie care s-a dezegoizat, s-a individualizat (în sensul cel mai profund al cuvântului) şi, mai mult, s-a supraindividualizat, transformându-se într-un ELOHIM  în carne şi oase, capabil să rostească verbul de aur în care vorbeau doar aceia care sunt „scăldaţi etern în graţia Spiritului Sfânt”?

Aceste fiinţe materializate în forme umane cunosc trecutul şi viitorul, pe care le sintetizează într-un etern prezent în care citesc cu o uimitoare naturaleţe, cu care am citi noi paginile ziarelor în oricare ţară.

Şi ne întrebăm din nou: Ce Spirit gigantic s-a zbuciumat în această structură osoasă, care cu răbdare şi îndurând toate tipurile de încercări s-a stabilit în una dintre cele mai bogate culturi antropologice (Mexic, D.F.), pentru a uni de aici într-o evanghelie mistică, filozofică şi ştiinţifică, pe omul oriental cu cel occidental şi pentru a extrage din această importantă fuziune sinteza mesajului care să reînvie toate adevărurile oculte din nenumăratele folcloruri, legende, tradiţii, rituri şi ceremonii de pe toate latitudinile, făcând să vibreze notele unei „CUNOAŞTERI PIERDUTE” care alimenta bărbaţii si femeile în timpurile în care fructul interzis nu fusese consumat de către bipedul tricentrat pe care îl cunoaştem astăzi ca „HOMO SAPIENS”?

Acest om SUPRANORMAL, prezentat în această operă, va fi probabil considerat “şarlatan” de către toţi aceia care, inchistaţi în orbirea lor fanatică, se închid singuri în temniţa interpretărilor literare a textelor sacre şi uită de “Spiritul care însufleteşte” ascuns in spatele punctului şi a virgulei.

Este uşor să ni-i imaginăm pe “învăţaţi” năpustindu-se asupra lui cu tot argoul stiinţific, datorită faptului că vorbele sale zguduie cu biciul unei dialectici revoluţionare idolii de argilă care sunt fundamentul multitudinii dogmelor ştiinţifice, religioase şi filozofice. Fără îndoială, într-o lume ca cea de astăzi, mult mai uşor se venereză INSUBSTANŢIALUL, dar aceasta cu preţul umilirii, dezolării şi tulburării maselor triste, înnebunite de ceea ce “sociologii moderni” numesc “SOCIETĂŢI DE PROGRES”.

SAMAEL AUN WEOR a devansat, fără a lăsa loc de îndoială, cu 4.000 sau 5.000 de ani gândirea zilelor noastre întunecate, începând să ne arate prin cuvintele sale, fără ocolişuri de niciun fel, calea îngustă şi ştiinţifică a regenerării sexuale, cea care permite tuturor fiinţelor umane, fără diferenţiere, nu doar să se reconcilieze cu divinul, ci, pe lângă aceasta, să recupereze şi să dezvolte toate posibilităţile care se află ascunse în MICROCOSMOSUL OM.

Nu este de mirare nici că “intelectualii învechiţi” critică paginile lui SAMAEL AUN WEOR  şi le califică drept “incomprehensibile” sau “absurde”, fiindcă deja de mult timp “domnii diplomaţi” s-au despărţit de principiile originale ale autenticei “Filosofii” în care este ascunsă imanent eterna căutare a Fiinţei, a REALULUI, a OBIECTIVULUI adevărat, a transcendentalului, adică a ABSOLUTULUI.

Dacă ai citit, amabil lector, despre realizările lui ALBERT CEL MARE, FAUST, APOLLONIOS DIN TYANA, HERMES TRISMEGISTUL, ZOROASTRU, IISUS (Cristos), nu te vei mira când, răsfoind următoarele noastre pagini, iţi vom descrie o serie de succese neobişnuite întâmplate pe parcursul vieţii acestui SUPEROM şi acele lucruri pe care am avut nemeritata oportunitate de a le cunoaşte, a le trata, şi prin care am primit de la el (ca izvor nesecat) o cunoştere ce întodeauna va emite

FERICIRE, ÎNŢELEGERE şi SOLUŢII la problemele care chinuie toţi oamenii şi toate popoarele, dar care mai presus de orice oferă cheile pentru a abandona, prin intermediul suferinţelor voluntare şi sacrificiilor conştiente, această închisoare pe care o numim A EXISTA.

Dar de ce este o închisoare existenţa? Pentru că fiind mereu la cheremul circumstanţelor, nu suntem stăpâni pe nimic. Adică întodeauna ni se întâmplă lucrurile, ca atunci când plouă sau ca atunci când tună. Fiecare situaţie nu este decât rezultatul fatal al unei cauze nevăzute, care poate veni chiar şi din alte epoci, locuri sau circumstanţe.

Trăim dar suntem morţi, adică fără să ne dăm seama în mod real de ce a trebuit să ne naştem în naţiunea în care ne-am născut, de ce suntem copiii părinţilor noştri, de ce avem cutare sau cutare prieteni; şi în această manieră ni se întâmplă miliarde şi miliarde de evenimente de-a lungul acestui film pe care îl numim VIAŢA.

Când ne îmbolnăvim, de exemplu, în mod automat atribuim acea boală lipsei de vitamine, slabei imunităţi biologice, factorilor ereditari, poluanţilor ambientali etc. etc.; însă resortul secret al tuturor bolilor noastre şi al faptului că trăim circumstanţe rele ar trebui să îl căutăm în străfundul propiei noastre Conştiinţe. Aici Învăţătura Gnostică a acestui om Autorealizat ajunge la adevărata sa vigoare şi dimensiune, extinzându-se până la omul obişnuit precum umbra unui copac stufos în mijlocul unui mare deşert.

Trezirea, da. Trezirea facultăţii de ÎNŢELEGERE TOTALĂ a întregii noastre lumi interioare şi modul de a o corobora în mod inteligent cu lumea exterioară, formează ceea ce se cheamă A ŞTI SĂ TRĂIEŞTI, în profundă cunoaşterea a cauzei, în toate nivelele existenţei noastre. Această TREZIRE este obiectivul final al GNOZEI SAMAELIENE.

Un proverbul popular spune: “LA MARI NECAZURI, MARI REMEDII”; şi în mod sigur, conform tuturor analiştilor contemporani, societatea umană este grav bolnavă. Multe texte arhaice afirmă că de fiecare dată când acest neam uman este pierdut, se trimite din înalt un purtător de lumină, mesager sau clarificator şi restaurator legitim al principiilor ce trebuie să reunească mulţimile cu originea lor divină.

Aţi auzit vorbindu-se de AVATARI, TRIMIŞI, etc., etc.? În ziua de astăzi, în mod lamentabil, în marea piaţă de suflete mulţi se autocalifică drept Trimişi, Mesia, Reîncarnări iluminate, etc.; însă operele lor nu coincid cu propriile mesaje şi, ceea ce este mai rău, împing masele incoştiente la fanatisme de asemenea anvergură încât îi conduc pe aceşti devoţi până la însăşi moartea. Este de ajuns să ne amintim, fără a căuta foarte departe, tragicul masacru al adepţilor lui Jim Jones, în Guyana Sudamericană. Sute de persoane au fost obligate să bea otravă, sub pretextul de a “nu ceda” în faţa ameniţării “diavolului”, care în acel caz era Congresul Statelor Unite ale Americii de Nord.

Situaţia în multe locuri din Orientul Mijlociu este la fel de înspăimântătoare şi cutremătoare. În aceste locuri deja de mult timp popoare întregi duc un război îndârjit şi sângeros, nu doar pentru chestiuni economice şi politice, ci şi, acest aspect fiind cel mai ruşinos, din raţiuni religioase. Aceşti falşi “salvatori” înveşmântaţi în interpretarea literară şi oarbă a textelor religioase îşi conduc enoriaşii la foamete, mizerie, disperare şi moarte.

Aceia care nu o fac cu puşti şi rachete, o fac manevrând cu frumosul credinţa enoriaşilor lor. Începând cu 1960 a răsărit precum buruiana o mare cantitate de “Maeştri”, “Swami”, “Yoghini”, “Mahatmaşi”; şi de atunci Occidentul a suferit mari schimbări sociale, datorită faptului concret al fraudelor, orgiilor, traficului de droguri şi carne umană reprezentate de aceşti falşi ghizi ai secolului nostru XX.

Însuşi cititorul, începând să răsfoiască aceste pagini, se întreba deja: ”Nu cumva sunt toate acestea produsul unei alte secte, precum celelalte mii care astăzi apar din toate părţile? În acest caz, îl rugăm pe cititor să ne permită să îi CLARIFICĂM anumite aspecte interesante:

V.M. SAMAEL AUN WEOR a fost întrebat odată:

“Se spune că dumneavoastră sunteţi Buddha Maitreya Kalki Avatara al Noii Ere a Vărsătorului. Aceasta se află scris în toate cărţile, fără îndoială, însă mulţi nu ştim în realitate ce înseamnă. Vă rugăm, Venerabile Maestre, răspundeţi-ne concret la această întrebare”.

Atunci el a răspuns:

“Cu cea mai mare plăcere voi răspunde la această întrebare… KALKI AVATARA este, în mod sigur, Avatarul Vârstei Kali Yuga, în Era Vărsătorului. Cuvântul AVATARA înseamnă “MESAGER”. Fără îndoială, să se înţeleagă prin “Mesager” - “cine transmite un mesaj”; şi cum mie mi-a revenit sarcina de a transmite acel mesaj, mi se spune “Mesager”, în sanscrită Avatara.

Un Mesager sau Avatara, în sensul cel mai complet al cuvântului, este un “Comisionar”, omul care încredinţează un mesaj, un servitor sau sclav al Marii Opere a Tatălui. Acest cuvânt, pentru a nu se preta la interpretări greşite, este precizat cu deplină claritate.

Sunt aşadar un slujitor, sau servitor, sau mesager care transmite un mesaj. Câteodată se spune că sunt un poştaş cosmic, întrucât înmânez conţinutul unei scrisori cosmice.

Aşa că, dragii mei fraţi, cuvântul “Avatara” nu trebuie să ne conducă niciodată la orgoliu, întrucât înseamnă numai aceasta, şi nimic mai mult decât aceasta. Este un trimis, un slujitor, un servitor care înmânează un dar, un mesaj, şi aceasta este tot.

Cât despre termenii BUDDHA MAITREYA, trebuie să-i analizăm puţin, cu scopul de a nu cădea în eroare. BUDDHA INTERN, în el însuşi, este Fiinţa Reală interioară a fiecăruia dintre noi. Când Intimul, sau Fiinţa Reală interioară a cuiva, a obţinut întocmai Autorealizarea intimă, este declarat “Buddha”.

Termenul MAITREYA este şi individual şi colectiv. Din punct de vedere individual reprezintă un Maestru numit “Maitreya”, dar din punct de vedere colectiv, să se înţeleagă prin Buddha Maitreya, în sensul cel mai complet al cuvântului, orice Iniţiat care a obţinut cristificarea; şi aceasta este tot. Am spus!”

O explicaţie cu privire la Buddha Maitreya şi legată de profeţia care se face despre venirea sa în Apocalipsa Sfântului Ioan, o întâlnim în opera “MESAJUL VĂRSĂTORULUI” de V.M. Samael. Îl atenţionăm pe cititor că această operă dezvăluie tot conţinutul secret şi simbolic al Apocalipsei apostolului Ioan. Să vedem ce ne spune:

«“După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea şi puterea!” (Ap. 19:1)

“Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe curva cea mare (umanitatea), care strica pământul cu curvia ei, şi a răzbunat sângele robilor Săi (Iniţiaţii) din mâna ei.“ (Ap. 19:2)

“Şi au zis a doua oară: Aleluia!... Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor.“ (Ap. 19:3)

“Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni (ai Zodiacului) şi cele patru făpturi vii (ale Alchimiei sexuale) s-au aruncat la pământ şi s-au închinat lui Dumnezeu (Adevărul), care şedea pe scaunul de domnie (interior). Şi au zis: Amin! Aleluia!“ (Ap. 19:4)

“Şi din scaunul de domnie (pe care îl avem în profunzimea Fiinţei) a ieşit un glas, care zicea: Lăudaţi pe Dumnezeul nostru (interior), toţi robii Lui, voi care vă temeţi de El, mici şi mari!“ (Ap. 19:5)

“Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe (apele seminale), ca bubuitul unor tunete puternice (vocile zeilor), care zicea: Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic (pe care îl avem în interior), a început să împărăţească.“ (Ap. 19:6)

“Să ne bucurăm, să ne înveselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui (Sufletul) s-a pregătit.“ (Ap. 19:7)

“şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor, şi curat (Tunica Maeştrilor), pentru că inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.“ (Ap. 19:8)

“Apoi mi-a zis: Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului! Apoi mi-a zis: Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!“ (Ap. 19:9)

“Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te (fiindcă este Dumnezeul tău interior)! Căci mărturia lui Iisus este duhul prorociei.“ (Ap. 19:10)

“Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el (al Cincilea dintre Cei Şapte) se cheamă "Cel credincios" şi "Cel adevărat", şi El judecă şi Se luptă cu dreptate.“ (Ap. 19:11).“

Cel care scrie cartea de faţă dă mărturie de această profeţie, pentru că este slujitorul bodhisattva-ului celui de-al Cincilea dintre cei Şapte.

Fiul rosteşte cuvântul Tatălui şi dă mărturie despre Tatăl. Tatăl este unul cu Fiul, Fiul este unul cu Tatăl. Fiul nu se simte demn de a dezlega sandalele Tatălui. Doar Tatăl este perfect.

Tatăl se bucură în Fiu, şi Fiul se bucură în Tatăl.

Buddha Maitreya Samael este Kalki Avatara al Noii Ere; călăreţul calului alb. Însă Fiul său, bietul slujitor care scrie acest Mesaj al Vărsătorului, în mod real nu se simte nici măcar demn de a săruta picioarele sacre ale Tatălui.

Buddha Maitreya străluceşte în glorie şi fiul său îngenuchează.

“Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti, şi purta un nume scris, pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur (fiind scris cu litere din limbajul Luminii).“ (Ap. 19:12)

“Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge (în timpul luptei contra Lojei Negre, în  lumile suprasensibile).

Numele Lui este: VERBUL LUI DUMNEZEU (Avatarul Noi Ere este un Verb).“ (Ap. 19:13)

“Oştile din cer Îl urmau călare pe cai albi (cavaleria din Nirvana), îmbrăcate cu in subţire, alb şi curat (pentru că sunt Maeştri).“ (Ap. 19:14)

“Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită (pentru a-i răni pe demoni), ca să lovească cu ea (Cuvântul) neamurile (oamenii separaţi de Dumnezeul intern). Şi El (Verbul) le va cârmui cu un toiag de fier (în abis); şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a Atotputernicului Dumnezeu (tenebroşii au luptat contra Verbului, dar Verbul calcă în picioare teascul vinului mâniei şi îi aruncă în abis).“ (Ap.19:15)

“Pe haină şi pe coapsă avea scris (cu caractere sacre pe o panglică) acest nume: Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.“ (Ap. 19:16)

Puterea Împăratului nu se află pe frunte. Puterea Împăratului se află în sex. Sceptrul regilor sfinţi, cele două coloane ale templului şi crucea Mântuitorului sunt făcute din lemnul arborelui binelui şi al răului. Acesta este arborele cunoaşterii: sexul.

Când bărbatul şi femeia se unesc sexual, ceva se crează. Primind focul sacru al Spiritului Sfânt, ne transformăm în regi şi stăpâni ai naturii”.

Adnotăm, pentru binele cititorului nostru, înţelesul pe care îl dau dicţionarele orientale cu privire la termenul MAITREYA: “Viitorul Buddha ce va apărea pe Pământ. Budismul Mahayan îl va considera un bodhisattva. Buddha a profetizat venirea acestui viitor Buddha ce îşi va răspândi doctrina şi va salva întreaga umanitate. În templele budiste se întâlnesc imagini ale lui Maitreya, iar în Japonia este numit Miroku”.»

Şi, în mod curios, unul dintre planurile V.M. SAMAEL AUN WEOR a fost, este şi va fi de a răspândi pe cele cinci continente doctrina sintezei (GNOZA), pentru a-i dezvălui atât omului oriental cât şi celui occidental, deopotrivă, întreaga ştiinţă ermetică a autoeliberării. După ce Maestrul Samael răspunsese la o serie de întrebări ale unui grup de studenţi, a fost întrebat şi următorul lucru:

“Maestre, tocmai ne-aţi vorbit despre faptul că dumneavoastră sunteţi un Avatar. Bun; evident că noi nu ne-am îndoit niciodată de dumneavoastră, numai că sunt unii care afirmă că ei sunt Avatari ai Vărsătorului. Cum ne puteţi explica dumneavoastră faptul că există oameni care afirmă ceva fără să aibă modalitatea exactă de a o dovedi, Maestre?”

Atunci el a răspuns:

“În ziua arderii se va vedea fumul”. Amintiţi-vă voi că şi în vremea lui Iisus au apărut mulţi profeţi, şi toţi îşi spuneau “Avatari ai Peştilor”. Însă doar unul singur a triumfat: Acesta a fost ISUS DIN NAZARET, Cristul.

Mulţi profeţi, mulţi mesia erau şi în acele timpuri ale Atlantidei, care şi ei se considerau Avatari  şi făceau să fie adoraţi ca atare. Însă doar unul a ieşit triumfător dintre apele Potopului Universal. Acesta, unul singur, a fost MANU VAIVASWATA, cel care a condus poporul său până la Platoul Central printre cutremure şi inundaţii.

Totodată, dragii mei fraţi, sunt mulţi în aceste vremuri care ar putea să spună: “Eu sunt Avatarul”, numai că faptele vor vorbi de la sine şi se va şti cine este Avatarul. În ziua Marelui Incendiu, acela care va fi capabil să scoată poporul său din foc şi flăcări, în acel moment crucial şi hotărâtor al sfârşitului Rasei Ariene, acela este Avatarul; faptele vor fi cele care vor vorbi de la sine, repet, faptele… Copacul se cunoaşte după roadele sale: aşa copac, aşa roade.

În orice caz, acum vă încredinţez Mesajul… Deşi mulţi nu vor crede, eu sunt Avatarul; să ni se pregătească Marea Armată. Aceasta este totul”.

După parcurgerea paragrafelor anterioare, în care se combină simplitatea cu adevărul, cu siguranţă i-au venit în minte răbdătorului cititor o serie de întrebări, precum acestea: Ce înseamnă incediu universal? Cum se face că Gnoza şi Maestrul Samael amestecă budismul cu creştinismul? Despre ce este vorba în acest mesaj revoluţionar adus de către Maestru ca Avatar?

Să începem prin a face cunoscut cititorului, o dată în plus, răspunsul pe care însuşi Maestrul l-a dat atunci când i s-a adresat următoarea întrebare:

“Întrebare: În ce constă Mesajul pe care dumneavoastră aţi venit să-l transmiteţi umanităţii?

Răspuns: În mod cert este vorba despre un mesaj aparte, pentru Noua Eră a Vărsătorului. ESTE UN MESAJ COMPLET REVOLUŢIONAR, foarte diferit de tot ceea ce fusese transmis în secolele trecute, şi totuşi indispensabil pentru Noua Epocă care este iniţiată în aceste momente, în augustul tunet al gândirii.

Spre deosebire de, să spunem, ciclurile zodiacale trecute, această epocă a Vărsătorului ne conduce către reflecţii foarte profunde.

Scrierile tuturor timpurilor ne-au vorbit despre un MARE CATACLISM care se apropie, şi cei care au studiat în profuzime Biblia nu ignoră acest lucru. “Geneza” lui Moise citează “Potopul Universal” şi “Apocalipsa” Sfântului Ioan ne vorbeşte despre “Apa Arzătoare a Focului şi a Sulfului” – care este A Doua Moarte; cu alte cuvinte, Biblia începe cu apa şi se încheie cu focul. Umanitatea se zbate între apă şi foc, astfel că atunci când nu piere din cauza apei, piere prin foc.

Cunoaştem deja faptul că umanitatea timpurilor străvechi a pierit prin apă, odată cu A Doua Catastrofă Trans-alpină care a schimbat radical fizionomia globului nostru terestru.

Umanitatea actuală va pieri prin foc şi cutremure; aşa este scris. Aceia care au investigat vreodată Doctrina Secretă din Anahuac ar putea confirma acest lucru.

Sunt mulţi profeţii care ne-au vorbit despre aceasta; să ni-l amintim pe Mohamed, să ne amintim “Predica Profetică” a lui Jeshua Ben Pandira (Iisus din Nazaret), sau profeţiile Mayaşilor, etc., etc., etc.

Cataclismul Final nu este departe… Putem să vă asigurăm că bate la uşă, chiar dacă pare de necrezut… La  fel de incredibil li s-a părut şi locuitorilor Atlantidei faptul că ar fi fost în pragul scufundării continentului, atunci când MANU VAIVASWATA (care nu este nimeni altul decât Noe din Biblie) le vorbea despre Marea Catastrofă care se apropia.

Oamenii râdeau şi spuneau “Acest om este nebun”; şi în ajunul Marii Tragedii toţi  “mâncau şi beau, se însurau şi se măritau”, precum spun Sfintele Scripturi, iar în ziua următoare erau deja cadavre. În acelaşi mod, în aceste timpuri oamenii mănâncă, dorm, se distrează, degenerând de fiecare dată mai mult şi mai mult, şi peste puţin timp deja vor fi cadavre.

Va fi un foc pe care nimeni nu-l va putea stinge… Ziua Marelui Incediu este aproape; o catastrofă înspăimântătoare se apropie; cutremurele se vor intensifica clipă de clipă, moment de moment. Luaţi aminte că focul din interiorul Terrei se află în nelinişte…

Ce se întâmplă este că în Oceanul Atlantic, şi mai ales în Oceanul Pacific, există falii foarte adânci (în Pacific se află cele mai adânci), iar apa este deja în contact cu focul interior al Terrei, prin intermediul acelor crăpături. Atunci, este clar că se formează vapori şi presiuni în interiorul globului terestru, iar aceste presiuni şi aceşti vapori sunt elementele care conduc la cutremure.

Pe măsură ce presiunile vaporilor cresc, cutremurele se vor intensifica şi va sosi ziua în care nimeni nu va putea să trăiască în pace, în linişte, iar oraşele se vor prăbuşi în pulbere şi praf precum castelele de cărţi. aceasta este, aşadar, cruda realitate a faptelor…

La fel cum în zilele lui Noe (care am spus deja, este acelaşi Manu VAIVASWATA) a existat un popor ales, adică o ARMATĂ DE SALVARE MONDIALĂ care a ascultat învăţăturile acelui Avatar Manu, popor care a fost salvat dintre ape şi a putut părăsi continentul înainte ca acesta să se scufunde definitiv, pentru a pătrunde în inima Asiei, tot astfel se formează şi acum o Armată, şi este evident că asupra mea cade cea mai mare responsabilitate…

La momentul şi ora cuvenite, şi în ziua indicată, va avea loc un NOU EXOD; această populaţie, această Armată de Salvare Mondială a Rasei Ariene, va fi formată din cei aleşi, din cei selectaţi, din cei care au vrut să asculte Mesajul pe care îl transmitem umanităţii.

Şi este evident că acel popor, aceea Armată, va fi salvată în secret. exact acesta este obiectivul muncii mele; exact aceasta este misiunea care ne-a fost încredinţată…

Ascultarea Mesajului şi trăirea lui este cel mai indicat pentru cei care doresc să se salveze”.

Pentru a specifica în concluzie caracteristicile mesajului gnostic, pentru înţelegerea cititorului, vă vom prezenta de asemenea în aceste pagini o altă întrebare adresată Maestrului Samael:

“Întrebare: se spune că Mesajul dumneavoastră este un întreg corp doctrinar. Este logic că pentru a fi o Învăţătură atât de completă, ar trebui să includă în toate laturile sale un corp de doctrină. Acest corp de doctrină este acelaşi cu al lui Moise, Iisus, sau există vreo deosebire?

Răspuns: PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE MARII ÎNŢELEPCIUNI UNIVERSALE SUNT MEREU ACELEAŞI. Atât Buddha, cât şi Hermes Trismegistul, Quetzalcoatl sau Iisus din Nazaret, Marele Kabir, etc., au transmis câte un Mesaj. Fiecare dintre aceste mesaje conţine, în sine însuşi, Principiile Cosmice complet impersonale şi universale.

Corpul doctrinar pe care îl transmitem acum este revoluţionar în sensul cel mai complet al cuvântului, dar coţine aceleaşi Principii pe care le-a predat în secret Buddha discipolilor săi, şi aceleaşi pe care Marele Kabir le-a încredinţat în secret alor săi; este acelaş Corp de Doctrină, numai că este prezentat în formă revoluţionară şi în acord cu NOUA EPOCĂ, ce deja se apropie.

Când spun: “Noua epocă ce deja se apropie”, nu mă refer la Era Vărsătorului, care deja a început; când vorbesc despre “Noua Epocă ce deja se apropie”, mă refer la viitoarea Epocă de Aur, căci Armata de Salvare Mondială pe care o pregătim acum trebuie să primească Învăţăturile care se vor preda în viitoarea Vârstă de Aur.

Această viitoare Epocă de Aur va veni după Marele Cataclism, şi acelaşi lucru se va întâmpla şi în Era Vărsătorului care deja a început.

Aşadar, cine primeşte acest tip de Învăţături se pregăteşte, de fapt, nu doar pentru Era Vărsătorului, ci şi pentru viitoarea Epocă de Aur.

Acest Corp doctrinar, în sine însuşi, este clar, specific, concret; îşi are fundamentele în cei TREI FACTORI AI REVOLUŢIEI CONŞTIINŢEI: Naşterea, Moartea şi Sacrificiul pentru Umanitate.

Este clar că trebuie să ne NAŞTEM, adică să ajungem la a Doua Naştere. Cât despre MOARTE, este necesar să eliminăm fiecare Ego pe care îl purtăm în interior, cu scopul ca Esenţa, Spiritul, să rămână în noi pur, perfect, imaculat. SĂ NE SACRIFICĂM PENTRU UMANITATE înseamnă Iubire, iar în practică semnifică a fi mereu dispus să dăm până la ultima picătură de sânge pentru semenii noştri.

Corpul doctrinar, repet, îşi are fundamentul în cei Trei Factori ai Revoluţiei Conştiinţei. Am predat o serie de Învăţături clare şi precise, ordonate cum se cuvine într-o formă practică şi o didactică potrivită pentru Noua Eră.

Aşadar, dragii mei fraţi, Învăţătura pe care o dăm se dezvoltă într-o formă completă, corectă, pentru ca toţi să o poată asimila.

Obiectivul este ca fraţii noştri, studenţii, cei care merg pe Calea care conduce la Eliberarea Finală, cei care formează Armata de Salvare Mondială, nu doar să studieze cărţile noastre, nu, aceasta nu este suficient; este nevoie de ceva mai mult, este necesar să se mediteze asupra lor, să se înţeleagă fiecare cuvânt, fiecare frază şi, în cele din urmă, este necesar să le experimenteze, să le trăiască, să poată să se Autorealizeze… spre aceasta se îndreaptă, în mod precis, Corpul Doctrinei: să servească drept instrument, să servească drept indicaţii prentru Autorealizare”.

Este bine ca cititorul să ştie că opera Maestrului Samael s-a transmis şi continuă să fie transmisă într-o formă eşalonată, progresiv, adică în octave care cresc de la cele inferioare până la cele superioare.

Octavele inferioare el le-a numit “GRĂDINIŢA GNOSTICĂ”. Octavele medii le-a denumit “MESAJE DE CRĂCIUN”, pe care le-a iniţiat la începutul anilor 50 şi care s-au încheiat la începutul anilor 70. Octavelor mai elevate le-a dat titluri speciale, precum “DA, EXISTĂ INFERN, DA, EXISTĂ DIAVOL, DA, EXISTĂ KARMĂ”, “MISTERUL ÎNFLORIRI DE AUR”, “CEI TREI MUNŢI”, “PSIHOLOGIE REVOLUŢIONARĂ”, etc., etc., pentru a culmina cu opera sa postumă “PISTIS SOPHIA DEZVĂLUITĂ” (considerată de către exegeţi drept Magnus Opus a gnosticilor din toate timpurile).

Pe măsură ce creştea nivelul învăţăturii, se aprecia că de asemenea creştea nivelul spiritual al celui care dăruia învăţătura, în acest caz V.M. Samael.

Aşadar, acest înţelept contemporan nu a întâmpinat nicio piedică pentru a pune în mod rapid baze solide învăţăturii gnostice. Această enormă amplitudine de domenii pe care le cuprinde Gnoza astăzi, este o consecinţă a capacităţii de pătrundere pe care a avut-o şi continuă să o

aibă CONŞTIINŢA ELIBERATĂ a acestei mari FIINŢE. Să nu uităm, CONŞTIINŢA este vehiculul de informare asupra adevărurilor autentice, fiindcă acestea sunt inerente spiritului, naturii şi omului însuşi.

Evident, când studiem operele gnostice, realizăm că munca V.M. Samael nu a fost cea a unui simplu informator cu privire la teme legate de cel mai profund şi cristalin esoterism; ci în amintita muncă există implicit multe alte lucruri, mult dincolo de ceea ce limitata noastră viziune asupra lucrurilor ne permite să apreciem.

Aceasta am ajuns să o înţelegem mult mai clar atunci când l-am ascultat vorbind într-o seară, într-o fază mai avansată a studiilor, pe care o conducea personal (fază numită Camera a Treia), în care a vorbit despre proiecţia viitoare a acestei învăţături. Pentru binele cititorului transcriem acea minunată disertaţie, în formă textuală:

“Neliniştea spirituală în acest secol a început, în mod sigur, cu Maestra HELENA PETROVNA BLAVATSKY. Nu vreau să spun că nu au existat şcoli ezoterice în secolele anterioare; ceea ce semnalez este faptul că neliniştea ezoterică contemporană a început prin munca iniţiată de această Maestră.

Ea a fost în mod real în Shangri-la, iar Maestrul sau Guru-ul ei a fost marele Maestru KUTHUMI. De tânără s-a căsătorit cu bătrânul conte Blavatsky, cu care nu a întreţinut o viaţă maritală; doar a rămas alături de el căteva luni, călătorind în Egipt, India şi Tibet, astfel încât pe atunci era privită mai rău decât o femeie care călătorea singură. În timpul acestor călătorii l-a cunoscut pe Maestrul ei.

Că poseda puteri extrordinare? Este adevărat! Că era în contact, în mod spiritual şi în formă personală, cu Maestrii din Tibet? Este cert! A scris lucrări remarcabile precum “Doctrina secretă”, “Isis fără văl”, “Vocea Tăcerii”, etc. Suferinţele grele pe care a trebuit să le îndure s-au datorat în mod sigur dificilei misiuni care i-a  fost încredinţată: CEA DE A CONVINGE SCEPTICII, cărora le-a dat dovezi ale puterilor sale psihice remarcabile.

Ea a fost motivul pentru care englezul SINET şi Maestrul KUTHUMI au început să îşi scrie o corespondenţă foarte importantă. Într-o anumită ocazie, la una dintre cererile englezului Maestrul a răspuns: “Eşti sigur că dacă m-ai vedea personal, nu ţi-ai pierde interesul de a coresponda cu mine?“

Astfel cunoaştem înţelepciunea Maeştrilor! Vă asigur că dacă ar veni aici Maestrul Hilarion, sau Morya, sau contele Saint Germain, dacă ar veni să trăiască aici cu noi, în ambientul nostru, primele zile voi nu aţi ieşi din aceste case; cele cinci milioane de pseudo-ocultişti, spiritualişti şi simpatizanţi, ar tânji pentru a-i cunoaşte pe aceşti Maeştri. Mai apoi, cine ştie dacă v-ar putea răpi măcar un salut!

Afiliaţi sau simpatizanţi ai acestor studii sunt cu milioanele, dar în momentul încercării, în momentul în care ar trebui cu adevărat să se hotărască, să se stabilească realmente în A FI sau A NU FI al filosofiei, tuturor li s-ar părea lucrurile atât de grave încât ar fi îngroziţi, nu ar ramâne unul. Majoritatea persoanelor caută aceste studii pentru distracţie, e ca şi cum ar merge la luptele cu tauri sau la cinema.

Maestra Helena Petrovna Blavatsky a trebuit să suporte multe insulte şi umiliri. Cu toate acestea, i-a fost dat să înfăptuiască diverse miracole – demonstrându-şi puterile – pentru a-i convinge pe increduli; aceasta a fost misiunea sa, cu siguranţă una foarte grea, deoarece atunci când convingi zece increduli, vin mii, când convingi o mie, vin zece mii, şi în felul acesta când vom termina de convins increduli?

În ceea ce ne priveşte, îndeplinim o misiune transcendentală: transmiterea unui mesaj către umanitate.

În cazul nostru concret, nu ne vom dedica niciodată convingerii neîncrezătorilor; ne dedicăm în mod exclusiv formării Armatei Salvării Mondiale şi la a lucra în acord cu Cercul Conştient al Umanităţii Solare la planurile pentru o nouă civilizaţie şi o nouă cultură.

Deşi sunt treizeci şi cinci de ani de când facem această muncă, consider că suntem la început. Sunt cinci milioane de gnostici răspândiţi în lume, care studiază doctrina noastră. Dar în ansamblu consider că suntem la începutul acestei mari opere.

Mesajul pe care trebuie să-l transmitem se împarte în trei părţi: prima parte este Kinder (Grădiniţa); a doua este învăţătura superioară, conţinută în Mesajele de Crăciun din fiecare an; şi există şi o a treia parte, care este mai transcendentală.

Nu voi încerca să conving increduli, nu voi pierde timpul cu lucruri inerte. Cel care vrea să accepte doctrina, să o accepte; cel care vrea să o respingă, să o respingă; fiecare să o interpreteze după mintea sa, cum doreşte. Cel care vrea să creadă, să creadă; cel care nu vrea să creadă, să nu creadă. Aceasta nu ne interesează.

Evident, nu putem să ne aşteptăm ca ANTICRISTUL FALSEI ŞTIINŢE să se lase aşa de uşor. Îl cunoaştem foarte bine; ştim că adepţii lui sunt mândri, cred că ştiu totul. Sigur că au lansat împotriva noastră atacuri şi vorbe defăimătoare, dar aceasta nu ne nelinişteşte.

Nouă nu ni se va întâmpla precum Doamnei Blavatsky, pe care au ucis-o cu atâtea calomnii; din cauză că a murit de atâta tristeţe, este numită “marea martiră a secolului trecut”. Pe noi nu ne vor răni calomniile oamenilor. “Nu sunt mai mult pentru că mă laudă, nici mai puţin pentru că mă blamează; întodeauna sunt cea ce sunt”. Aşa încât dacă vorbesc, să vorbească; dacă nu vorbesc, să nu vorbească. Un singur lucru ne interesează:

SĂ TRANSMITEM MESAJUL, şi aceasta este tot!

Vorbim astfel sprijinindu-ne pe experienţă. Putem să facem multe demonstraţii, însă nu este cazul. Să convingi increduli este o mare greşeală. Acesta este în mod precis ceea ce a dus-o la moarte pe Doamna Blavatsky. Este clar că femeia este foarte sensibilă, şi văzîndu-se insultată de atâtea ori în public, umilită şi calomniată, s-a îmbolnăvit şi a murit.

Cunoaştem, aşadar, ce este umanitatea. Cunoaştem acel surâs subtil al incredulilor. Şi deja am spus că chiar dacă astăzi convingem zece mii de sceptici, mâine vor veni un milion la fel, şi niciodată nu vom termina această sarcină absurdă.

Noi suntem mai practici în acest sens: oferim CHEILE pentru ca fiecare să se convingă el însuşi. Dacă este cineva care vrea să se convingă, să experimenteze pe propia lui piele, nu pe a noastră.

Învăţăm, de exemplu, cum se iese în corp astral, pentru ca fiecare să se convingă prin el însuşi. Învăţăm sistemul prin care se pune corpul fizic în a Patra Dimensiune, pentru ca fiecare să meargă, cu corpul de carne şi oase, să experimenteze chestiunile Ultra-ului. Astfel, cine vrea să vadă, să audă şi să palpeze marile realităţi ale lumilor superioare, trebuie să-şi asume osteneala de a lucra asupra sa.

Vă înmânăm secretele MARELUI ARCAN şi DOCTRINA scrisă în multe cărţi care deja se găsesc în multe părţi ale planetei Terra. Realizăm munca ce ne-a fost încredinţată de Cercul Conştient al Umanităţii Solare: aceea de a forma MIŞCAREA GNOSTICĂ,  iar aceasta va fi din ce în ce mai puternică. Sunt multe mii de persoane care studiază cărţile noastre, şi numărul lor se va mări mult mai mult în viitor.

Am început o importantă campanie de informare în toată America Latină, Statele Unite, Canada, Europa, Africa şi Asia; am trimis misionari în toate direcţiile, iar aceştia vorbesc în universităţi, case culturale, radio, televiziune, cămine, etc., şi mai mult, se fondează şcoli unde se studiază marele mistere şi aspecte stiinţifice ale Cosmosului infinit.

Ne propunem să creăm Armata Salvării Mondiale. Că există reacţionari? Este adevărat! Voi ştiţi că există multe şcoli pseudo-ezoteriste şi pseudo-ocultiste care încă rămân fidele teoriilor trecutului şi sub nicio formă nu acceptă nimic nou. Trebuie să-i lăsaţi în pace cu planurile lor antice şi învechite. Noi suntem revoluţionari, ori reacţionarii nu pot fi alături de noi. Învăţăturile noastre sunt pentru aceia care acceptă REVOLUŢIA CONŞTIINŢEI.

Avem nevoie de lichidarea şi dezintegrarea EGOULUI; avem nevoie ca agregatele psihice să dispară, în mod total, pentru a ne elibera de greşeală şi durere. Pentru că, realmente, singurul lucru decent pe care îl posedă animalul intelectual în mod greşit numit om este ESENŢA, materialul psihic, care nu este altceva decât o fracţiune din SUFLETUL UMAN (Manas Superior al Teozofiei). Ceea ce înseamnă că umanoidul încă nu posedă Suflet.

În orice caz, aspectul cel mai important în viaţa fiinţei umane este de a ne transforma în oameni adevăraţi, într-un CHAMBERON (care înseamnă Înţelept sau Sfânt) în sensul cel mai complet al cuvântului. Este clar că pentru a fi Înţelept sau Sfânt este necesară moartea în sine însuşi, prin altă modalitate este imposibil să ne transformăm în Chamberon.

Triada nemuritoare ATMAN – BUDDHI – MANAS este întâlnită în multe texte sacre, însă cine a încarnat-o? faptul că mulţi iniţiaţi - în trecut - nu au oferit cunoaşterii tot adevărul, a fost un lucru necesar. Ei au trebuit să vorbească în termenii în care au făcut-o pentru a trezi interesul publicului.

Probabil că dacă înainte s-ar fi clarificat faptul că fiinţa umană încă nu are încarnat SUFLETUL UMAN, şi că are doar o fracţiune de suflet închisă înăuntrul Egoului, oamenii ar fi respins acest adevăr.

Dr. RUDOLF STEINER a profetizat în 1912 că “va veni o învăţătură de tip superior”, şi în mod evident aceasta deja se transmite. A fost necesar să se pregătească mai întâi ambianţa, şi clar că acum este pregătită. Doar în acest mod se putea transmite umanităţii această învăţătură superioară…

Ştim că Esenţa este o fracţiune de Suflet, dar cu această fracţiune putem elabora ceea ce Tao numeşte “EMBRIONUL DE AUR”. Acest Embrion de Aur vine să stabilească în noi un echilibru perfect între material şi spiritual. Dar nu este posibil să elaborăm numitul embrion, dacă înainte nu am eliberat Esenţa care se găseşte închisă înăuntrul Egoului, Eului, Eului însuşi. Dezintegrând Egoul, Esenţa sau Buddhata se transformă în Embrion de Aur.

Doar o persoană care posedă EMBRIONUL DE AUR este conştientă. Cine reuşeste să elaboreze în interiorul său minunatul EMBRION DE AUR se trezeşte în toate regiunile sau lumile Spaţiului, şi îşi încarnează triada nemuritoare. Fără îndoială că cine dobândeşte acest deziderat se transformă în OM LEGITIM, în ADEPT AL CERCULUI CONŞTIENT AL UMANITĂŢII SOLARE. Acesta este tot!”

Top