Samael Aun Weor
Părintele Antropologiei Gnostice

Prietene cititor:

Precum un fulger în noapte a venit la noi forța și gloria acestei mari Ființe al cărui nume sacru și etern este Samael Aun Weor. Semnificația ezoterică sau cabalistică a acestui nume este: “Verbul și Justiția lui Dumnezeu”. Încarnarea acestui mare suflet a avut loc pe data de 6 martie a anului 1917, în plină rigoare a marii conflagrații mondiale, care s-a produs la inceputurile secolului XX...

În acele zile, în timp ce Europa se însângera pe câmpurile de luptă, în America de Nord și America de Sud, telologic vorbind, societatea se afla într-o dezbatere între religie și ocultism, cu o marcantă tendință spre ce-a de-a doua. Multe personaje călătoreau spre America de Nord și spre America de Sud căutând să atragă umanitatea spre cărările Ființei, spre real, spre imutabil. Printre un număr mare de investigatori, scriitori, magicieni, ieși în evidență Doamna Blavatsky, una din marile pioniere în domeniul metafizicii, în jurul căreia se învârteau alți filosofi și căutători ai vastului domeniu al ermetismului precum Krishnamurti, Rudolf Steiner și a sa Antroposofie, Charles Webster Leadbeater și în paralel cu ei, apăruse deasemenea un personaj caucazian pe care lumea la cunoscut cu numele de Gurdjieff. Toate aceste suflete luptau pentru a face societatea să înțeleagă că era necesar să căutăm esența fenomenelor externe și interne ce ne înconjoară, întotdeauna pentru a găsi causa causorum a acestora și astfel, să ajungem să cunoaștem în mod direct sacra noastră energie intimă pe care studiile ermetice au numit-o mereu ca Adevărul nostru Imutabil, fracțiunea noastră de Dumnezeu ce se găsește în fiecare dintre noi, cu alte cuvinte, FIINȚA NOASTRĂ INTERIOARĂ PRODUNDĂ...

Paralel cu toată această avalanșă de curente ezoterice, existau pe ici și colo anumite așa-zise ordine ce se autointitulau descendente ale anticilor Cavaleri ai Templului, și se înveșmântau cu haina vechilor Rozacrucieni și Francmasoni, din dorința de a reînvia adevărurile eterne de pre vremea când Valentin Andreae publicase în anul 1600 o broșură ce vorbea despre acești enigmatici aventurieri. Concurând cu toate aceste tendințe, apăruse deasemenea în Franța un personaj numit Alan Kardec, care la vremea aceea, arăta oamenilor posibilitatea de a comunica cu morții și astfel a scris CARTEA SPIRITELOR. Kardec a avut cel mai bun exponent al său într-o femeie sudamericană numită Amelia Domingo Soler, care a luat foarte în serios fenomenul spiritismului, ajungând să scrie diverse titluri despre adevărul sau minciuna vieții de dincolo.

Prietene cititor, această întreaga panoramă plutea în mediul înconjurător al cetățenilor americani și europeni. Însă, ceea ce se petrecea mereu era că totul se termina în supoziții și teorii. În realitate, de foarte puține ori specia umană a întâlnit, ca să spunem într-un anume fel, adevăratul drum ermetic capabil să ducă specia umană spre portalul Eternului.

Când tânărul Victor Manuel Gómez Rodríguez –astfel fusese botezat în lumea profană cel care mai târziu va fi cunoscut ca V.M. Samael Aun Weor- a început să facă primii pași ai copilăriei sale, el însuși ne relatează că era perfect conștient că forța destinului la adus încă odată, în lumea tridimensională, și deasemenea ne relatează multitudinea de fenomene pe care el le percepea la frageda sa vârstă, precum că vedea sufletul persoanelor abandonându-și corpurile pe când acestea dormeau, sau despre acel obicei sănătos pe care îl împărtășea cu prietenii lui: de a se așeza în fața unui perete și de a-l fixa cu privirea, căutând să nu clipească, pentru a putea să vadă creaturile elementale ale naturii, adică, esența sau sufletul arborilor, animalelor sau suflul animic ce însuflețește cel patru elemente: aer, foc, pământ și apă, etc., etc., etc.

Ajuns la adolescență, acel Bodhisttva –pe atunci căzut- și-a început periplul prin toate acele școli ce vorbeau de extrasenzorial. Astfel la vârsta de unsprezece ani, a cunoscut deja Spiritismul și fenomenele sale, în plus, la vârsta de optsprezece ani primise diploma sa ca reprezentant al Societății Teozofice, iar mai apoi a cunoscut fraternitatea Rozacruciană, care era condusă pe atunci de Dr. Arnold Krumm Heller –V.M.Huiracoca-.

Dar, acel tânăr investigator, obosit de vanul intelectualism, a preferat să se dedice meditației și acesta a fost canalul ce l-a pus în contact direct cu preasfântul Aun Weor, Atmanul său particular, conform hindușilor sau Intimul conform teozofilor.

Odată stabilit contactul direct cu una din părțile MARII sale REALITĂȚI INTERIOARE, acest Titan a început să scrie pentru început broșuri ce abordau posibilitatea de a călătorii în corp astral, sau despre posibilitatea de a introduce organismul fizic în a parta dimensiune, fenomen numit CĂLĂTORIE ÎN STARE DE JINAS. Toate acestea erau însoțite, prietene cititor, de practici pe care cel interesat le putea face pentru a verifica realitatea învățăturilor sale. Astfel a început cariera celui ce mai târziu avea să fie numit de către legitima Fraternitate Albă, Avatarul Erei Vărsătorului, ce își are Sanctuarul său în dimensiunile superioare ale spațiului și pe care orice persoană o poate vizita utilizând vehicolul animic pe care îl are, numit în aceste studii “vehicolul astral”.

Pentru a-și dezvălui învățăturile sale incredibile, acestr Hierofant a optat pentru a le denumi GNOSTICISM, deoarece în realitate este și a fost mereu vorba de a arăta mulțimilor întelepciunea ce a alimentat marile culturi și civilizații cu mult timp înainte de apariția pe fața pământului al Maestrului Maeștrilor: V.M. Aberamentho -cunoscut mai mult cu numele de Isus din Nazaret-. Evident, dragă cititor, că Gnoza exista deja în timpurile precreștine, însă a fost eclipsată în mod intenționat de anumite religii fanatice ce se autoproclamau “oficiale”, transformându-se mai târziu în persecutoare ale învățăturilor originale pe care însuși Isus a ajuns să le predice în trecerea sa prin lume.

Pentru a permite ca toată lumea să aibă acces la învățăturile sale, V. M. Samael Aun Weor nu a lăsat ca acestea să fie remunerate, deoarece, așa cu el însuși spunea “Pentru ce să cer bani pentru ceva ce eu am primit de la divinitate în mod gratuit?” Acest lucru la deosebit de multe pseudosocietăți secrete care mereu umblau să convertească cunoștințele ermetice într-o specie de piață de desfacere.

Una din sarcinile la care s-a dedicat V.M. Samel Aun Weor a fost aceea de a dezvălui așa-zisul Marele Arcan A.Z.F. Ilustre cititor, acest Arcan a fos mereu păzit cu mare grijă de către Marea Fraternitate Albă și doar acestui suflet i s-a permis să facă publică cheia mântuirii umane... Acolo a fost marele secret al transformării interioare!

Prin intermediul acestei chei, bărbatul și femeia, uniți prin forța ADEVĂRATEI IUBIRI, dobândesc trezirea facultăților lor interioare, care au fost adormite de milenii și pot mearge împreună spre regiunile Spiritului pentru a cunoaște cu adevărat cine este Dumnezeu, cum este Dumnezeu, cum este posibil să îi cunoștem pe așa-zișii Îngeri, etc.,etc.,etc. Această cheie a dezvăluit-o marele Maestru în una din primele sale opere pe care a întitulat-o POARTA DE INTRARE ÎN INIȚIERE și care mai târziu a fost reeditată cu numele de CĂSĂTORIA PERFECTĂ.

Fără îndoială că develarea Marelui Arcan a provocat o întreagă revoluție pe terenul metafizicii și al religiilor oficiale sabilite, care nu au întârziat în a-l califica drept IMORAL pe cel care, pentru prima oară dezvăluia istoriei secretul lui Hermes Trismegistul pentru a ajunge la regatul angelic...

Când acest Bodhisattva a început să practice secretum secretorum Alchimia -Tantra sexuală- cu soția sa sacerdotesă, a început TREZIREA tuturor funcțiilor metafizice ale anatomiei sale oculte și acest lucru la condus prin urmare să se conecteze cu Suprema Realitate din care el a emanat la originea universului. Răbdător cititor, vorbim despre relația ce s-a stablit între Ființa INTERIOARĂ PROFUNDĂ și acel suflet uman numit Aun Weor. Numele acestei MARI FIINȚE nu a fost altul decât SAMAEL, și între atribuțiile sale sunt guvernarea planetei Marte ca Logos al acesteia și controlul forțelor ce produc cutremure și vulcani în natură.

Odată unit cu SAMAEL, acel Bodhisattva a început să dezvolte o tematică profund superioară pe care la început a catalogat-o doctrinar, ca MESAJE DE CRĂCIUN. La fiecare sfârșit de an el dăruia un nou mesaj pentru toate sufletele ce începeau să facă parte din ceea ce acest Magister a început să denumească ca Armata Salvării Mondiale. Această uninue cu acea forță marțiană a avut loc în data de 27 octombrie al anului 1954, în interiorul unui Summum Supremum Sanctuarium situat în măruntaiele Sierrei Nevada din Santa Marta –Columbia, America de Sud-.

Deasemena, în aceea epocă, V. M. Samel Aun Weor a proclamat ceea ce urma să fie sinteza învățăturilor sale, adică, trei factori ce provoacă REVOLUȚIA CONȘTIINȚEI, în acele suflete care i-ar practica. Ordinea acelor trei factori a fost stabilită după cum urmează:

A. Moartea ─pentru tot ceea ce este iluzoriu și pământesc─

B. Nașterea ─practica Arcanului A.Z.F.─

C. Sacrificiul pentru umanitate ─a da de băut celui însetat, de mâncare celui flămând, a-l învăța pe cel ce nu știe, etc.─

Din acel moment operele sale au început să fie publicate cu numele de V.M. SAMAEL AUN WEOR. Dragă cititor, putem spune că doctrina acestui Avatar al Noii Ere a Vărsătorului –care a început la data de 4 februarie 1962- este extrem de vastă, începând cu cele peste șaptezeci și cinci de tratate deja publicate în multe limbi din lumea întreagă, până la ceea ce am botezat cu numele de A Cincea Evanghelie, care nu este altceva decât o compilație a nenumăratelor sale conferințe pe care le-a dictat în timp ce fusese stabilit în Columbia și apoi în capitala mexicană sau Districtul Federal. Toate aceste conferințe sunt de o mare valoare ontologică, filosofică, teologică și metafizică. Ultima sa operă scrisă a fost încorporată în develarea PISTIS SOPHIEI –denumită în limbaj comun ca Biblie a Gonsticilor-, un tratrat ce include învățăturile pe care Isus din Nazaret le-a dictat celor doisprezece apostoli de-a lungul celor unsprezece ani de după învierea sa. Nimeni, absolut nimeni, nu a dezvăluit vreodată o astfel de operă, deoarece limbajul în care a vorbit Nazariteanul cu discipolii săi a fost complet cabalistic și doar o FIINȚĂ care are trezită FACULTATEA CONȘTIINȚEI ILUMINATE putea să îl înțeleagă și să îl explice oamenilor de rând... Aceasta este teribila realitate.

Datorită tuturor acestor motive anterior descrise, cei ce în zilele noastre iubim Gnoza, sau Gnosticismul Samaelian, ne prosternăm la picioarele acestui Bărbat-Logos, sau ființă Autorealizată Profund, pentru a-i urma pașii, grație scânteii de Lumină pe care ne-a lăsat-o pentru a ajunge să cunoaștem în profunzime acest mare mister pe care continuăm să-l numim cu numele de Dumnezeu...

Oremus…

Cărți scrise de
Samael Aun Weor

„Astăzi și pentru totdeauna, dragii mei frați, renunț și am renunțat și voi continua să renunț la drepturile de autor. Unicul lucru pe care mi-l doresc este ca aceste cărți să se vândă cât mai ieftin, la îndemâna celor săraci, la îndemâna tuturor celor care suferă și plâng! Pentru ca cel mai nefericit dintre cetățeni să poată face rost de aceste cărți, cu puținii bani pe care îi are în buzunar!"
Samael Aun Weor - Guadalajara, Mexic, 1976

Găsește învățătura
Maestrului Samael Aun Weor aici