Samael Aun Weor
Den Gnostiska Antropologins Fader

Läsande vän:

Som en blixt mitt i natten kom kraften och prakten från denna stora VARELSE till oss, vars heliga och eviga namn är Samael Aun Weor. Den esoteriska och kabbalistiska betydelsen av detta namn är: “Guds Ord och Rättvisa”. Inkarnationen av denna stora själ inträffade den 6:e mars, år 1917, mitt under strängheten av det stora världskrig som inträffade i början av det tjugonde århundradet…

I dessa dagar, under det att Europa förblödde på stridsfälten, debatterad man, teologiskt talat, i Nordamerika och Sydamerika, mellan religion och ockultism, med en markerad tendens mot det sistnämnda. Till Nordamerika och Sydamerika reste många individer som försökte attrahera mänskligheten mot VARATS sökvägar, mot det verkliga, mot det oföränderliga. Bland denna våg av forskare, författare, magiker, utmärkte sig på den tiden Madame Blavatsky, en av de stora pionjärerna inom metafysikens område, runt vilken andra filosofer och personer kretsade, som dykt ner i det väldiga havet av hermetism såsom Krishnamurti, Rudolf Steiner och hans Antroposofi, Charles Webster Leadbeater och, parallellt med dem, dök också en kaukasisk individ upp, som världen har känt med namnet Gurdjieff. Alla dessa själar kämpade för att få vårt samhälle att förstå att det är nödvändigt att gå till botten med de inre och yttre fenomen som alltid omger oss, för att försöka finna causa causorum till desamma och, förresten, på ett direkt sätt, lyckas lära känna vår inre heliga energi som de hermetiska studierna alltid har kallat vår Oföränderliga Sanning, vår fraktion av Gud i var och en av oss, med andra ord, VÅRT DJUPA INRE VARA…

Parallellt med denna lavin av esoteriska aspekter, fanns det här och där och lite överallt några presumtiva ordnar som kallade sig själva för ättlingar till de gamla Tempelriddarna, och nu iklädde de sig de forntida Rosenkorsarna eller Frimurarordnarnas kläder, vilka emanerat från detta försök att få de eviga sanningarna att återuppstå sedan Valentín Andre år 1600 publicerade ett häfte som talade om dessa gåtfulla äventyrare. Konkurrerande med dessa tendenser, dök det i Frankrike upp en individ, med namnet Alan Kardec, som vid den tiden visade folk möjligheten att kommunicera med de döda och kom därför att skriva ANDARNAS BOK. Kardec hade sin bästa exponent i en sydamerikansk dam med namnet Amelia Domingo Soler, som hade tagit fenomenet spiritism väldigt mycket på allvar, och kom att skriva flera titlar beträffande sanning och fantasi beträffande förekomsten om ett liv bortom detta.

Hela detta panorama, läsande vän, flöt omkring mitt i de amerikanska och europeiska samhällsmedborgarna miljö. Men, vad som alltid händer är att allt slutade i terrängen av antaganden och teorier. Sannerligen är det mycket få gånger som det mänskliga släktet har funnit, för att ge det ett namn, den sanna hermetiska stigen, kapabel att leda den mänskliga varelsen fram till Evighetens portal.

När den unge Víctor Manuel Gómez Rodríguez - det döptes den man till i den profana världen, han som senare blev känd som V.M. Samael Aun Weor- började ta sina första steg i sin barndom, berättar han själv att han var perfekt medveten om att ödets krafter, på nytt, hade tagit honom till den tredimensionella världen, och han berättar även för oss om de oändligt många fenomen som han förnummit i ung ålder, som att se personernas själar lämna deras kroppar när de sov, eller den sunda vanan som han delade med sina vänner: att sitta ner framför en vägg och fästa blicken på denna, och försöka att inte blinka, för att börja se naturens elementalvarelser, det vill säga, essensen eller själen tillhörande träd, djur eller den besjälade andedräkt som ger liv åt de fyra elementen: luft, jord och vatten, etc., etc., etc.

När han nått adolescensen, började denna Bodhisattva - som då var fallen - sin resa genom alla dessa skolor som talar om det extrasensoriska. På det sättet bekantade han sig redan som elvaåring med Spiritismen och dess fenomen, vid arton års ålder hade han dessutom tagit emot sitt diplom som representant av det Teosofiska Samfundet och genast därefter lärde han känna Rosenkorsbrödraskapet, som på den tiden presiderades av Dr. Arnoldo Krumm Heller - V.M. Huiracocha -.

Men denne unge forskare, trött på den tomma intellektualismen, fördrog att överlåta sig själv i meditationens famn och det var denna kanal som satte honom i direkt kontakt med den mycket heliga Aun Weor, hans individuella Atman, enligt hinduerna eller det Innersta enligt Teosoferna.

När han väl hade etablerat kontakt med en del av hans STORA INRE VERKLIGHET, började denne Titan att skriva, först pamfletter som handlade om möjligheten att färdas i astralkroppen, eller beträffande möjligheten att sätta den fysiska organismen i den fjärde dimensionen, ett fenomen som kallas RESA I JINASSTADIET. Allt detta åtföljdes, läsande vän, av praktiker som den intresserade kunde genomföra för att bekräfta sanningsenligheten i hans läror. På så vis började han den bana där han senare blev utsedd till Avatar av Vattumannens Tidsålder av det Legitima Vita Brödraskapet, som har sitt Sanktuarium i rymdens högre dimensioner och som varje person kan besöka genom att använda den själsliga vehikel som man besitter, som i dessa studier kallas “astral vehikel”.

För att visa sina otroliga läror, valde denne Hierofant att kalla dem GNOSTICISM, eftersom det i själva verket handlar om, och alltid har handlat om, att visa folkmassorna det Vetande som gav näring åt de stora kulturerna och civilisationerna långt innan Mästarnas Mästare: V.M. Aberamentho - känd med namnet Jesus från Nasaret -. Ja, kära läsare, Gnosis existerade redan i förkristen tid, men den fördunklades senare avsiktligt av vissa fanatiska religioner som proklamerade sig själva vara “officiella”, och förvandlades senare till förföljare av de ursprungliga läror som Jesus själv hade kommit att predika under sin färd genom denna värld.

För att tillåta alla ha tillgång till hans läror, tillät V.M. Aun Weor inte att man betalade för dessa, eftersom, enligt vad han själv sa: “Varför ska jag ta betalt för vad gudomligheten har givit mig gratis?”. Detta särskilde honom från många hemliga pseudosällskap som alltid ägnade sig åt att förvandla de hermetiska kunskaperna till en slags liten marknadsplats.

En av de mest vågade uppgifter som V.M. Aun Weor ägnade sig åt var inget annat än att avslöja det så kallade Stora Arcanum A.Z.F. Detta Arcanum, illustra läsare, hade i evighet, med stor nitiskhet, bevakats av det Stora Vita Brödraskapet och endast denna själ hade fått tillåtelse att offentliggöra nyckeln till människans frälsning… Där fanns den stora hemligheten till den inre förvandlingen!

Förenade genom kraften av den SANNA KÄRLEKEN, uppnår mannen och kvinnan, genom denna nyckel, väcka sina inre förmågor, som har varit slumrande sedan millennier, och glädja sig åt Andens regioner för att verkligen lära känna vem Gud är, hur Gud är, hur det är möjligt att bekanta sig med de så kallade Änglarna, etc., etc., etc. Denna nyckel tillkännagav denna stora Mästare i ett av sina första verk som han givit titeln INGÅNGSPORT TILL INVIGNINGEN och som senare publicerades på nytt med namnet DET FULLKOMLIGA ÄKTENSKAPET.

Utan tvekan framkallade avslöjandet av det Stora Arcanum en hel revolution inom metafysikens område och i de officiella etablerade religionerna, vilka inte var sena med att beteckna, som OMORALISK, den som, för första gången, var i färd med att, för historien, avslöja Hermes Trismegistus hemlighet för att nå riket av det änglalika…

När denna Bodhisattva började att praktisera ALKEMINS secretum secretorum - sexuell Tantra - med sin prästinnehustru, började VÄCKANDET av alla metafysiska funktioner i den ockulta anatomin hos densamme och detta ledde honom därför till att sätta sig i förbindelse med den Högsta Verkligheten, från vilken han hade emanerat i begynnelsen av detta universum. Vi talar, tålmodiga läsare, om den relation som etablerades mellan DET DJUPA INRE VARAT och denna mänskliga själ kallad Aun Weor. Namnet till detta STORA VARA har inte varit något annat än SAMAEL, och bland hans ansvarsområden är det av regent av planeten Mars, som Logos till detsamma och kontrollen över de krafter som framkallar jordbävningar och vulkaner i naturen.

Väl förenad med SAMAEL, började denna Bodhisattva att utveckla ämnen av mycket högre slag, vilka han, till en början, doktrinärt betecknade som JULBUDSKAP. I slutet av varje år överlämnade han ett nytt budskap till alla de själar som börjad utgöra en del av det som denne Magister började kalla Armén för Världens Räddning. Denna förening med denna marsianska kraft inträffade en 27:e oktober, år 1954, i det inre av Summum Supremum Sanctuarium, beläget i det inre av det så kallade Sierra Nevada de Santa Marta - Colombia, Sydamerika-.

Likaledes, proklamerade V.M. Samael Aun Weor, under den epoken, vad som kom att bli en syntes av hans lära, nämligen, tre faktorer som framkallar MEDVETANDETS REVOLUTION i de själar som praktiserar dessa. Ordningen av dessa tre faktorer övergick till att fastställas på detta sätt:

A. Dö - för allt illusoriskt och värdsligt -.

B. Födas - genom att praktisera Arcanum A.Z.F -.

C. Uppoffring för mänskligheten - att ge den som törstar att dricka, ge mat till den som är hungrig, att undervisa den som inte vet, etc. -

Sedan dess började hans verk att publiceras med namnet V.M. SAMAEL AUN WEOR. Vi kan säga, kära läsare, att läran från denna Avatar av Vattumannens Nya Tidsålder - som inleddes 4:e februari, 1962 - är i hög grad vidsträckt, om vi börjar från hans mer än sjuttiofem avhandlingar som redan har publicerats på många språk i vår värld, till dess att vi kommer till vad vi har döpt till Det Femte Evangeliet, som inte är något annat än en samling av hans väldigt många föredrag, som han gav under det att han var bosatt i Colombia och sedan i Mexiko City. Alla dessa föredrag iklär sig ett enormt ontologiskt, teologiskt, metafysiskt värde. Hans sista skrivna verk som bestod i avslöjandet av PISTIS SOPHIA

  • vanligtvis kallad Gnostikernas Bibel -, en avhandling som insamlar undervisningen som Jesus från Nasaret gav till de tolv apostlarna under de tolv åren efter återuppståndelsen. Ingen, absolut ingen, hade någonsin avslöjat ett liknande verk, eftersom språket med vilket Nasarenen diskuterade med sina lärjungar var helt kabbalistiskt och endast en VARELSE som hade väckt FÖRMÅGAN AV ETT UPPLYST MEDVETANDE kunde ha förstått och förklarat för oss vanliga dödliga… Detta är en oerhörd realitet.

Det är av alla dess skäl som tidigare beskrivits som vi som idag älskar Gnosis, eller det Samaelianska Gnosis, faller på knä inför denna Människa-Logos, eller Intimt Självförverkligade Varelse, för att följa hans steg, tack vare den stele av Ljus som han lämnat efter sig och kunna lära känna på djupet detta stora mysterium som vi fortsätter att kalla GUD…

Oremus…

Böcker skrivna av
Samael Aun Weor

“Idag, mina kära bröder, och för alltid, avstår jag från, och har avstått från, och kommer alltid att avstå från upphovsrätten. Det enda jag önskar är att dessa böcker kommer att fortsätta att säljas till ett lågt pris, inom räckhåll för de fattiga, inom räckhåll för de som lider och gråter! Låt den mest olyckliga samhällsmedborgaren kunna skaffa sig denna bok, med de få pesos som han bär i sin ficka!”
Samael Aun Weor - Guadalajara, Mexiko, 1976

Finn Mästare Samael Aun Weors
undervisning här